– Ordfø­reren prøver ikke engang å forklare hvorfor beløpet er så latterlig lite

Morten Ericson, her fotografert i forbindelse med Rhesusquizen i 2016. Foto: Øyvind Adrian Skogmo