– Ordfø­reren prøver ikke engang å forklare hvorfor beløpet er så latterlig lite