Kirkerehabilitering i Lindesnes

Menighetsrådet er glade over at Spangereid kirke endelig kan åpnes. Men det er med ganske stor bismak.

Spangereid kirke ble stengt høsten 2017 pga store skader på takkonstruksjonen. Det er også oppdaget råteskader på Valle og Vigmostad kirker.

Lindesnes kommune bevilget 8 mill. på 2018-budsjettet, og vi var da i gang med å gjøre klare anbudspapirer som skulle sendes ut nå før nyttår. Det ble også lagt inn 8 mill. i årene 2020, 2021 og 2022 i kommunens økonomiplan.
Kommunestyret vedtok i sitt budsjettmøte i 2018 å ta tilbake 7 av de ubrukte bevilgede 8 mill. som vi fikk i 2018.

Dette beløpet måtte tilbakebetales straks, og vi har fått kr. 0 til videre rehabilitering i 2019 og i årene fremover.

Når ordføreren går ut i avisene og forteller at de nå har bevilget 2 mill. til nød-sikring av kirketaket i Spangereid, så tar de av de samme midlene som vi tidligere hadde fått bevilget, og kaller dette «nye» penger.

Våre kirker er i ukentlig bruk til gudstjenester, begravelser, vielser, arrangement for barn og ungdom, og folk i kommunen er stolte av, og glade i sine kirker.

Vi er alle enige om at staten burde bidra mer til rehabilitering av kirkene i dette landet, men pr. i dag er det ingenting som tyder på at det kommer penger i nærmeste fremtid.

Det jobbes kontinuerlig fra KA (kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon) mot politiske myndigheter, Riksantikvaren gjør det samme og vi håper alle på at dette kommer på dagsorden på høyeste plan. Men fortsatt sier lovverket at dette er kommunenes ansvar, og dette ansvaret kan de ikke bare fraskrive seg.

Dette går ut over våre tre vakre kirker her i Lindesnes, som nå dessverre begynner å se ganske så slitne ut. Råteskader går ikke over, og når våre politikere snakker om hvor glade de er i kirka si, så er det sånn, at det vi er glad i, det tar vi også vare på.

For Lindesnes menighetsråd

leder Nina Kerim og nestleder Lloyd Kristensen

Les hele saken med abonnement