«Mandal er kjent for sine vakre sandstrender, som strekker seg langs byens kystlinje». Slik markedsføres Mandal i dag. Om ti år vil det betraktes som en løgn. Det vi da vil se er en gigantisk bedrift i Sodevika som vil dominere totalt. Vi sitter tilbake med ødelagt natur og noe mer endring i klimaet vårt. Dette er alvorlig og en dårlig måte å håndtere det grønne skiftet på.

Når vi forandrer klimaet vårt, forandrer vi også livsmiljøet vårt og naturligvis livsmiljøet til alle andre levende vesener. Klimaendringene får hele naturen til å forandre seg. Klimaendringene påvirker plantelivet, nedbøren og det blir varmere vann, mindre is og snø, mer tørke og ekstremvær.

De fleste partiene på høyresiden mener at dette er en helt naturlig utvikling. Det er det ikke, vi har en alvorlig klimaendring, vi trenger en betydelig politisk endring.

Når livsbetingelsene endrer seg, må noen dyrearter legge ut på vandring for å finne nye leveområder. Virkningene av klimaendringene merkes allerede over hele verden. I Arktis smelter isen slik at iskanten kryper nordover. Innsjøer og våtmarker i varme strøk tørker ut. Da må mange arter enten flytte eller dø.

Dyr i våtmarker langs kystene opplever at saltvann kommer inn og forringer leveområdene deres. Oppe i høyfjellet kommer skogen sakte, men sikkert nærmere. I havet øker temperaturen. Og varmere vann skaper nye livsbetingelser for fisk og andre arter. I Norge går makrellen lenger nord langs kysten, mens arter som havabbor kommer inn sørfra.

De fleste partiene på høyresiden mener at dette er en helt naturlig utvikling. Det er det ikke, vi har en alvorlig klimaendring, vi trenger en betydelig politisk endring. Stem Sosialistisk venstreparti i september.

Jan Henrik Jensen