Vi er bekymret for klima, for at forskjellene øker, for krigene, for uforutsigbare strømpriser, for sykehusene, for tomme hus, for nedsprengning av Sodevika, for høye bomavgifter, for nedlegging av norsk landbruk, for at kystbefolkning ikke har fiskekvoter og så videre.

Likevel støtter vi opp om og stemmer på de partiene som nettopp ønsker profittmaksimering, effektivisering og egentlig de tiltak som øker problemene de fleste av oss er bekymret for.

Klimaendringene, som er et resultat av ikke-reverserbare naturødeleggelser og utslipp av CO₂ til lufta vi alle puster i, klarer vi ikke å stoppe med «Det grønne skiftet» så lenge forutsetningen er fortsatt økonomisk vekst. I tillegg tilfaller denne økonomiske veksten de som allerede er rikest og som igjen drar med seg endringer som gjør at forskjellene øker enda mer, både i Norge og i resten av verden.

Først og fremst er det vår støtte til Nato og dermed USA som fører krigene videre. USA bestemmer faktisk om krigene skal fortsette eller ikke, og vi er forpliktet til å støtte USA uansett.

Hva med boikott av Israel for å stoppe folkemordet i Palestina? Hvorfor skal norske bomber drepe palestinske barn? Hvorfor skal oljefondet tjene penger på at palestinerne blir utryddet?

Hvem støtter det, selv om vi må konstatere at Hamas utførte en grusom terrorhandling som kunne skje nettopp på bakgrunnen av en langvarig pågående undertrykking?

Burde vi ikke sørge for at Norge bestemmer strømprisene og ikke investorene i Brussel? Hvorfor stemmer vi da på de politiske partiene som nettopp ønsker høye strømpriser?

Og ønsker vi virkelig feriehus i bygd og by istedenfor fast bosetting og begrensede boligpriser som vi kan klare å innfri med den lønna vi får?

Er det ikke også fornuft i at vi dyrker så mye mat som mulig i landet vårt? Norsk matproduksjon må sees på som et fellesgode vi alle har fordeler av og da burde det være mer enn rimelig at bøndene får et inntektsnivå som alle andre.

Fisk er også matproduksjon som har store ringvirkninger på kysten. Hvorfor har vi laget et kvotesystem som støtter opp om de aller rikeste fiskebåtrederne som i tillegg sender all fisken til bearbeiding der lønnsnivået er lavest?

Jeg vet vi blir lurt – alle som en!

God 1. mai

Petter Thilesen