Humanitær krise i flyktningeleiren Moria – evakuer barnefamiliene nå!

foto