"Miljø- Steinar" slår til!

I avisen 16. juli forklarer FrPs førstekandidat hvordan partiet skal få troverdighet i miljøsaker. Og la meg si det med en gang, ingenting gleder meg mer enn at dette er et av hans satsingsområder, og at Frp nå blir det nye busspartiet. Men når han sier at de skal slutte å kritisere andre og heller komme med gode saker selv, er det jo viktig at virkelighetsbeskrivelsen holder.
Bergstøl Andersen mener åpenbart (uten å kritisere?) at partier som har tenkt miljø og klima en stund allerede, driver med "symbolpolitikk", og at fylkeskommunen bruker "betydelige midler på miljøtiltak, miljøorganisasjoner og planer og strategier" som han mener "ikke har nytteverdi og som ingen bryr seg om."

Fylkeskommunen har lagt både FNs bærekraftmål og Parisavtalen til grunn for arbeidet sitt, så jeg lurer på hvem denne "ingen" som ikke bryr seg, er?
Streikende barn og unge er også tatt med i argumentasjonen hans, men FrP på Stortinget ville jo ikke imøtekomme kravene deres. Det de unge blant annet ber om, og som vel er det klart smarteste i den situasjonen verden befinner seg i, er at olja må fases ut.

Jeg tror ikke de unge ville være helt tilfredse bare med Bergstøl Andersens løsninger. At vi ved hjelp av "Genistreken" mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen skal få et bedre og raskere togtilbud, er et allment krav. Bergstøl Andersen heier også, men han later til å mene at det er gjort en dårlig jobb fra Jernbaneforum Sør og Plattform Agder, og at de ikke har klart å skape "begeistring". Jeg er i alle fall svært glad for arbeidet de gjør, men jeg er mer skuffet over sentrale politikere, inkludert FrPs, som har plassert strekningen så langt bak som det er mulig i Nasjonal Transportplan.

Jeg anbefaler at kritikken heller rettes mot den gjengen. Men uansett, godt begynt, Steinar! Jeg venter spent på fortsettelsen.

Birte Simonsen, førstekandidat til fylkestinget i Agder, MDG

Les hele saken med abonnement