Helse til alle

Folkehelsearbeid handler om å forebygge at mennesker blir syke eller pådrar seg skader og lidelser. Det skal opprettholde befolkningens helse og hindre at den forverres.

Les hele saken med abonnement