Verdens dag for flyktninger

20. juni er Verdens dag for flyktninger. Norsk Folkehjelp mener at Norge må ta sin del av det globale ansvaret for å hjelpe mennesker på flukt. Dette må skje via FN sine systemer, ved å føre en human asyl- og innvandringspolitikk, og ved å bidra sammen med andre europeiske land.

Overføringsflyktninger, også kalt kvoteflyktninger, er personer som ikke kan returnere til hjemlandet sitt, og som ikke kan tilbys varig løsning i landet de oppholder seg i. De blir derfor overført til et tredje land. Saken deres blir behandlet og de blir anerkjent som flyktning av FNs Høykommissær for
flyktninger (UNHCR) allerede før de kommer til Norge.

Det er Stortinget som hvert år bestemmer hvor mange og hvilke grupper overføringsflyktninger Norge skal ta imot. Det er deretter UDI som avgjør hvem som skal få komme til Norge, og det avklares hvilken kommune de skal bo i.

Det er debatt om hvor stor kvote med overføringsflyktninger Norge skal ta imot neste år. Ifølge Integreringsbarometeret 2020 mener to av tre at de mener at Norge bør ta imot flere flyktninger med behov for beskyttelse.

Det er politikere som har tatt til orde for å gå tilbake til et 2013-nivå som er ca. 1000 overføringsflyktninger. Dette skjer samtidig som det er rekordmange mennesker på flukt. Ved inngangen av 2019 var tallet 70,8 millioner. Det er det høyeste tallet siden andre verdenskrig. Av disse er 41,3 millioner på flukt i sitt eget land (internt fordrevne), mens 29,4 millioner har flyktet over en landegrense. Norsk Folkehjelp mener Norge bør bidra mer.

Siden 1994 har Mottakstjenesten i Norsk Folkehjelp til sammen assistert ca. 38.000 overføringsflyktninger som ankommer Norge, og vi står klar til å bistå flere. Vi mener at regjeringen gradvis må øke kvoten til 5000 overføringsflyktninger. I 2019 var det rekordlave ankomster av asylsøkere til Norge.

Også antallet familiegjenforeninger med personer med fluktbakgrunn er lave. I
2017 anmodet FNs høykommissær for flyktninger Norge å opprettholde antallet overføringsflyktninger i påfølgende års statsbudsjett – og gradvis øke antallet til 5000. Norge bør etterkomme denne anmodningen.

Kommunene har kapasitet til å ta imot overføringsflyktningene, og uttaler at de trenger et jevnt tilsig av nye deltagere til introduksjonsordningen for at dette skal være økonomisk bærekraftig. Norsk Folkehjelp har tilbudt inkluderende tiltak og aktiviteter i mange år over hele landet, og våre medlemmer som står klare til å bidra i inkluderingsarbeid i sine lokalsamfunn.

Norsk Folkehjelp håper at regjeringen viderefører sine forpliktelser, og bidra ved å årlig gradvis ta imot 5000 overføringsflyktninger.

Norsk Folkehjelp Mandal, styret ved leder Ziad Altaha

Les hele saken med abonnement