Viblir nok aldri ferdige med striden om vårt sykehusvesen påSørlandet.

Det å bygge videre på våre nå tre eksisterende sykehus iSSHF, synes greit for meg.

Da jeg kom til Sørlandet i 1956 hadde vifem sykehus, hvorav bare ett, SSA, lå i Aust-Agder (tidligere vardet også flere sykehus i Aust-Agder). Mandal «nye» Sykehus, som jegkom til i juli 1956, var et såkalt «blandet sykehus» med 45sengeplasser, hvorav 5 tilhørte føde-/barselavd. Det var énoverlege (kirurg med «stor kompetanse«), og to assistentleger.Overlegen gikk i kontinuerlig bakvakt på oss to assistentleger somhadde 24 timers vakttjeneste, annethvert døgn og annenhver helg. Vibetjente alt som het «øyeblikkelig/akutt hjelp», og klarte åbetjene over 80 prosent av de sykehustjenestene som oppstod, restenmåtte videresendes til Kristiansand eller Rikshospitalet.

Ja, detvar den gang og ikke nå. Mandal og Farsund sykehus er for lengsthistorie. Men hva med de tre sykehusene vi har igjen? Kan noen avdem bli «fullverdige» — «likeverdige» med full heldøgnskompetanse?

Jeg er blitt så gammel at jeg har visst «sovet itimen» i flere år. Det jeg ønsker et klart svar på er: Hva erfullverdig, likeverdig og full kompetanse? Hva erøyeblikkelig hjelp/akuttfunksjon i forhold til sted og tidsfaktor?(Jeg tenker da på slagpasienter, hjertepasienter, fødsler osv.osv.)

Hvis vi nå skal bygge videre på de tre sykehusene vi har, såkan ikke jeg se at noen av dem vil kunne bli «fullverdige» med«fullkompetente spesialister» døgnet rundt. Likeverdige kan debli, for det er vi «alle», stor eller liten.

Sykehuset iKristiansand peker seg nok geografisk ut som det mest sentralesykehus i SSHF, så det er ikke unaturlig å se på en videreutbygging der. Flekkefjord betjener også en del av Sør- Rogaland.SSA med sin sentrale og flotte beliggenhet og bygningsmassebetjener også en god del av Telemark. Men befolkningsgrunnlaget forhvert enkelt sykehus er etter min mening for lite til å kunne byggeseg opp til å bli "fullverdige" sykehus. Eller tar jeg feil?

Enfunksjonsfordeling mellom SSK og SSA, som overlege Hagen er innepå, vil kunne gjøre SSA og SSK til samlet å være så nær opp til«fullverdighet» som mulig. At akuttfunksjonene skal fjernes franoen av de tre sykehusene, virker på meg meningsløst. Det er trossalt en god del mennesker som bor i «periferien», hvor tid ogveilengde betyr mer enn for oss i byer og tettsteder.

Hvem klarer åfinne den beste og optimale løsningen i SSHF – til beste foralle? Vi har bygningene, sørg for å få de beste spesialistene ogdet beste utstyret på rett plass! Godt «sykehusår»!

Tromøy 6.januar 2015