Det jar i onsdagens utgave av Lindesnes avis listet seg inn en lei trykkfeil. Der stod at det var Rømteland og Støle som i 2008 betalte regninga på advokathonorar. Det riktige skal være at det var hele Vestbygdas innbyggere i et spleiselag, som bekostet arbeidet for å påvise feil i saksbehandlingen. Det var den muligheten vi hadde, da det ikke den gang var mulig å anke på realitetene i saka.

I møtet som SVV arrangerte på mandag ble det hevdet at forurensningsfaren fra E39 fra Fardalsbukta opp Fardalsbakken var forsvarlig utredet med hensyn på forurensning til drikkevannskilden og vannmiljøet i Fardalsbukta. De siste dagene har vi gjort en nærmere gjennomgang av dette. Det viser seg at der er tatt 5 spesifikke prøver av bunnslam i Fardalsbukta hvorav 2 av disse prøvene viser alvorlig høy PAH-forurensning. De vanligste årsaker til PAH-forurensning er ufullstendig forbrenning av drivstoff, men også asfalt— og dekkslitasje. Når Statens Vegvesen i løpet av neste måned får nye data på gjennomsnittlig døgntrafikk i Giskedalskilen, vil det være en enkel øvelse å beregne veg- og dekkslitasje. Når det gjelder avgasser og ufullstendig forbrenning av drivstoff over strekningen Livold og opp Fardalsbakken, så vil også mengde med avgasser forholdsvis enkelt kunne beregnes. Trafikken antas i dag å ligge betydelig høyere enn 6000 kjøretøy, slik det ble opplyst i møtet på mandag.

Et forsvarlig antall med ferske sedimentprøver fra Fardalsbukta, og ferske tall på døgntrafikk, vil enkelt kunne vise om drikkevannskilden og vannmiljøet i Tarvannet er truet, ved en framtidig lokalisering av stamveien opp Fardalsbakken. Dersom man så tenker at stamveien opp Fardalsbakken skal ligge der i 30år, tror vi at der vil måtte finnes eksperter som kan gi en noenlunde riktig vurdering av om vannmiljøet i Tarvannet, og kommunens drikkevannskilde vil være truet.

Med nye koster både i kommunen og i Statens Vegvesen har vi god tro på at de kommer fram til en god framtidsrettet og ikke minst miljøforsvarlig god løsning for den nye stamveien.