Foto: Signe Marie Rølland (arkiv)

Kampen for et trygt arbeidsliv er kvinnekamp!