Kalle Glomsaker takket for seg etter 19 år som barn og unges representant i plansaker torsdag. Kalle Glomsaker takket for seg etter 19 år som barn og unges representant i plansaker torsdag. Foto: Geir Nerhus (Arkivfoto)

Her er takketalen til Kalle Glomsaker etter 19 år som BU-representant