Foto: Privat

E 39: Detaljreguleringen krever våkenhet