Siden jeg for litt under et år siden kom ut som transkvinne har jeg aldri følt meg helt trygg i Norges gater. Det å høre folk i Oslos gater si at det er skyting bare en blokk unna og at jeg løp for livet, var en kraftig bekreftelse av dette. Jeg var heldigvis aldri i fare, men det er et minne jeg alltid vil bære med meg. Det å høre at pride handler om å feire kjærlighet har alltid føltes fjernt for meg. Selv om stolthet og samhold er utrolig store deler av skeivhet så er pride for meg og mange andre først og fremst en kamp om overlevelse.

Om å ha retten til å kunne fortelle verden hvem man er uten frykt for å bli utsatt for vold. Personlig blir jeg daglig møtt av media som stiller spørsmål ved min eksistens og sprer frykt om at folk som meg er farlige. Dette ordskiftet har en direkte skadelig effekt. Det er viktig å vite at dette ikke kun er en enkelthendelse som har skjedd i isolasjon. Vold og hets mot skeive personer er altfor utbredt i Norge og mange liv og familier blir ødelagt av hatet.

Vi har bare lyst til å leve. Hvis du har lyst til å vise din sympati: Doner til skeive organisasjoner. Spesielt organisasjoner for skeive med minoritetsbakgrunn. Disse kommer utvilsomt til å møte mye ufortjent hets i den kommende tiden. Det skal også nevnes at det var folk fra disse organisasjonene som var fremst i å organisere den alternative pride-marsjen.

Sonja Fay Foshaugen Nyvoll, Transaktivist og styremedlem Fri Trøndelag