Om personnavn på gater og streder

Gustav Reiersen. Foto: Marianne Furuberg