Den 19. juli kunne vi lese saken «Striden om strandsona» i Klassekampen, hvor FRPs ordførerkandidat Alf Erik Andersen uttaler at SV, sammen med Venstre, står fram som et «einsaksparti som utnytter saka til å sanke stemmer i valkampen» og han peker videre på at det er trist om saker som omhandler skole, eldreomsorg og de som har det vanskelig skal måtte bli satt opp mot Sodevika-saken.

Jeg tror at det for våre velgere står ganske tydelig at vi verken er et ensaksparti, ei heller at vi utnytter Sodevika-saken for å sanke stemmer og at saken absolutt ikke går på kompromiss med vår politiske overbevisning. Allikevel kan kanskje en kort oppsummering av Lindesnes SVs fundament være på sin plass, i lys av Andersens påstander:

1. Vi har vært en tydelig NEI-stemme i Sodevika-saken siden vedtaket om regulering ble gjort i 2012 og vi har ikke, og kommer ikke, til å rikke vårt standpunkt her. Denne saken har ikke vært valgkamp-mat, det har ene og alene vært en tydelig, stabil stemme fra vår side.

2. Skole, eldreomsorg og mennesker som har det vanskelig er saker vi flagger høyt i vårt partiprogram og noe som sosialismen fundamentalt er tuftet på: rettferdig fordeling og like muligheter. I perioden som har vært har Lindesnes SV blant annet kjempet gjennom dagens SFO-ordning, med støtte fra flere andre partier. Vi har også tatt til orde for økt grunnbemanning i helse- og oppvekstjenestene, vi ønsker miljøveileder på alle skoler og vi går til valg på å styrke tjenester som vil gagne de svakeste i samfunnet vårt. Her er for eksempel styrking av frivilligheten, tilskudd til fritidsaktiviteter og full, gratis SFO-dekning sentralt for oss den kommende perioden.

3. I vårt partiprogram vektlegger vi også arbeidsliv og næring som et viktig satsingsområde for å både sikre utenforskap i arbeidslivet i vår kommune og for at vi skal ta steget mot det grønne skiftet. Vi har troa på at å støtte opp om bedrifter med lokal forankring, sikre samhandling og dialog mellom offentlige og private aktører i næringsvirksomheten og jobbe mot industriutvikling av fornybare energikilder – uten at det går på bekostning av verdifull matjord, er ett steg i riktig retning. Vi er en kommune rike på ressurser og kompetanse og dette mener vi det er riktig å ivareta og styrke, framfor å foreta inngripende, ødeleggende og usikre prosjekter som Sodevika.

Våre velgere kan trygt stemme Lindesnes SV hvis de ønsker en politikk tuftet på rettferdighet og omsorg for både mennesker og natur, og de kan være sikker i sin sak på at vi vil være en tydelig stemme i alle saker som angår kommunen vår.

For Lindesnes SV og valgkampgruppa

Mariann Amstrup-Sondresen, 4. kandidat