Eiendomsskatt bidrar til bedre kommunale tjenester