Har ikke kommunen nødvendig kompetanse, rådmann?

foto