Den internasjonale FN – domstolen i Haag har slått fast at det er fare for folkemord i Gaza. De krever at Israel må sørge for at deres militære ikke begår folkemordforbrytelser, og at de må gjennomføre tiltak for å forbedre den humanitære situasjonen. Dette sender et tydelig signal til verdenssamfunnet!

Domstolens ordrer til Israel forplikter Norge og resten av verden til å ta grep slik at vi ikke bidrar til krigsforbrytelser i Gaza. 65 prosent av befolkningen i Norge mener at vi må gjøre mer for Palestina i en ny meningsmåling.

Den norske utenriksministeren kaller forholdene for sivilbefolkningen på Gaza for «et helvete på jord». Akkurat nå dør det cirka 300 mennesker eller mer i døgnet i et land der det bor rett over to millioner innbyggere på et område med like stort areal som hovedstaden vår, og over halvparten av alle bygninger er bombet sønder og sammen uten noen form for hensyn til sivilbefolkningen. Skoler, legekontor, veterinær, sykehus med nyfødtpost og småbarnsavdeling er borte, og de som er igjen, befinner seg i en håpløs tilværelse som har pågått i over tre måneder.

Regjeringa må derfor straks:

  • Stoppe at norske våpen havner i Israel

  • Sette makt bak kravene om fred og innføre sanksjoner mot Israel

  • Anerkjenne Palestina som egen stat

  • Etterforske krigsforbrytelser

  • Kreve at grensen for ekstremistiske bosettere stenges

  • Sette av penger til humanitærhjelp og gjenoppbygging

  • Ta vare på de norske palestinerne

  • Trekke oljefondets investeringer ut av Israel

Norge kan og bør gjøre mer for å skape fred. Å legge press på Israel og å støtte det palestinske folket i kampen for overlevelse og retten til en egen stat bør være regjeringens viktigste nyttårsforsett for 2024!

Uttalelse vedtatt på årsmøtet i Lindesnes SV fredag 26. januar 2024

Julianne Lohnås og Torborg Bækholt,

Lindesnes SV