Fidjestøls og Bertelsen & Garpestads (B&Gs) luftslott i Sodevika

foto
Knut Yngve Fidjestøl inngikk 17. juni 2007 avtale med grunneier om rett til kjøp av eiendommen Geitemyra 5. Foto: Kristian van Pelt