Alkohol…..alkohool…alkohoooool.

Vi så det under Pandemien.

Folk sto i tette køer i Oslo, reiste lange veier for å finne et åpent vinmonopol.

Det var KRISE.

Man reiser til Sverige og shopper alkohol.

Man tar sjanser i tolla for å få med noen dråper ekstra.

Samtidig leser vi at 9 personer ble tatt i en promillekontroll.

Overgrep har funnet sted i påvirket tilstand.

Ulykken skyldes at fører kjørte i ruset tilstand.

ALLIKEVEL.

En altfor stor del av vår lokale befolkning MÅ ha det.

Til og med på Buen.

Kan ikke et arrangement gi max utbytte uten at man må smøre sansene med alkohol?

Snart er det Jul. Ny omgang med alkohol.

Du som er så bekymret for barn som vokser opp i alkoholiserte hjem:

Har du tenkt på hva ditt eget forhold til alkohol påvirker barna i din familie?

Du behøver ikke å drikke på Buen selv om et flertall av våre politikere vil slippe alkoholen løs, også på Buen.

Thor Ivar Hansen

Avholdsmann – på heltid