Foto: Marianne Furuberg

Hvor mange millioner skal brukes for å bevare lekeplassen ved Buen?