Hvor mange millioner skal brukes for å bevare lekeplassen ved Buen?

foto