Tidligere MK-spiller Fredrik Stray Tjaum beskriver, gjennom sitt leserinnlegg til Lindesnes avis 18.01.15, driften i idrettsparken som best uten satsning. Han slakter også det han kaller for Fotballrevolusjonen i MK. Han betegner også det nye styret for å være historieløse. Den offentlige diskusjonen bar inntrykk av å være ferdig da alle partene fikk uttalt sitt, avslutningsvis med Sondre Kåfjord som applauderte organisasjonsplanen og beskrev MK nå som en foregangsklubb i forhold til klubbkvalitetsprosjektet. Stray Tjaum går likevel hardt ut mot klubben som sådan, og gjør det derfor veldig vanskelig, om ikke umulig, for undertegnede å la ballen ligge helt død.

Utgangspunktet for mine uttalelser er som en særdeles ivrig tilskuer gjennom mange år. Jeg har i tillegg bakgrunn som spiller i aldersbestemte avdelinger t.o.m Adeccoligaen, 1.divisjon. Fra 2002 har jeg hatt en rekke trenerverv og hatt den ære av å kunne være med på å utvikle unge spillere fra tilværelsen som MK–spillere til å bli landslagsspillere, like ærefullt få være med på å utvikle enkeltspillere til å bli bedre, uavhengig nivå.

Den nye handlingsplanen, Handlingsplan for MK 2015-2020 Stray Tjaum henviser til, har et femårsperspektiv. Planen legger opp til at man skal kunne måle status underveis, men å konkludere med at det ikke er satsning 18. januar 2015 synes jeg er en særdeles forhastet konklusjon. Tjaum begrunner påstanden, best uten satsning med at det ikke er fastsatt A-lags trener og støtteapparat pr. 1.1 2015, samt at styret har besluttet å kutte i A-lagets budsjett for den nye sesongen.

Morten Halvorsen valgte i midten av desember å benytte seg av klausulen i kontrakten som tillot han å trekke seg som A-lags trener, det samme gjorde de andre i det daværende støtteapparatet. Mer dramatisk er den situasjonen ikke. A-laget har den siste måneden vært under ledelse av styremedlemmene Eirik Madsen og Per Gunnar Laudal. Jeg har selv vært i parken for å overvære noen av treningene og kvalitetsmessig har ikke treningene vært skadelidende for urolighetene den siste tiden. Snarere tvert imot. Det har vært treninger av høy kvalitet. MK viste seg fra en meget solid side da de vant årets første treningskamp borte mot Randesund forrige fredag. Randesund, som ble nummer 5 i 3. divisjon i fjor stilte med sitt beste mannskap og hadde nærmest ikke et eneste skudd på mål. Ansettelse av ny trener ryktes å være igang og ryktene sier at det er flere spennende kandidater. Tjaum stiller også spørsmålstegn vedrørende attraktiviteten. Vel, som trener må det jo være utrolig spennende å komme til en ny klubb som nettopp har iverksatt ny handlingsplan med tydelige mål og krav. Det må jo være en drøm å komme til en klubb som virkelig vil noe. Planen ivaretar jo nettopp den kontinuiteten som Tjaum etterlyser.

Kuttet som nå gjøres i budsjettet til A-laget er per dags dato betydningsløst i forhold til den sportslige målsettingen til laget. Kuttet vil tilsvare støtte til en tidligere tiltenkt treningsleir, samt kjøregodtgjørelse til pillere som praktisk talt ikke kjører. Dette kuttet kan umulig ha noe bety for den nevnte attraktiviteten rundt MKs flaggskip.

MK har sendt spillere til norsk toppfotball med jevne mellomrom de siste femten årene. Jeg vil likevel hevde at de siste eksportene har lite eller ingenting med MK sitt A-lag sine sportslige satsninger de siste årene å gjøre. De har reist på tross av og ikke på grunn av, det arbeidet som er levert rundt MKs A-lag. Den diskusjonen kan vi gjerne ta over en kaffe eller to.

Jeg er av den klare oppfatning at klubben gradvis har blitt bygget ned de siste ti årene. Grunnen til at jeg bruker et tiårsperspektiv er at det sittende hovedstyre før 2004-sesongen besluttet å legge ned utvalgene i klubben. Det medførte at en del mennesker som hadde hatt sine gjøremål og sitt tilholdssted i idrettsparken forsvant. De tok med seg dugnadsarbeid, drivkraft og kanskje viktigst av alt; samholdet. Effekten har man de siste ti årene sett mer og mer resultatet av. Anlegg forfaller, trenere på aldersbestemte føler de tilhører en klubb uten samlet retning og publikumsinteressen rundt A-laget har de siste årene nådd sitt bunnivå. For få mennesker har, etter min oppfatning, gjort for mye arbeid i klubben. Det har vært en merkbar mangel av struktur. All ære til disse menneskene, de har utvilsomt handlet etter ønske om det beste for klubben.

Et enstemmig ekstraordinært årsmøte (36 mot 0 stemmer) vedtok i oktober 2014 å etablere et nytt hovedstyre, samt etablering av fire nye utvalg (Barneutvalg, ungdomsutvalg, seniorutvalg og markedsutvalg) hvor hver av disse utvalg har sine ledere naturlig plassert i klubbens hovedstyre. Jeg opplever, for første gang på mange år, at hvert enkelt valgte medlem av styret har en indre driv til å løfte klubben. De er ikke valgt inn fordi ingen andre ønsket. Det nye styret har her tatt tak i historien til klubben og handlet.

Det arbeidet som her er gjort av det nye styret virker på meg definitivt ikke historieløst. De har (gjen)åpnet klubben og invitert folket inn. MK fremstår i mine øyner mer attraktiv enn på mange år.

Jeg håper og tror at reorganiseringen i parken vil ha en positiv sponsoreffekt. Jeg er helt enig med Tjaum om at A-laget er klubbens flaggskip. Samtidig så er min motivasjon for å sponse klubben helt avhengig av at klubben fremstår ryddig, raus og inkluderende. At klubben kan gi barn og unge et fullverdig tilbud er like viktig, om ikke viktigere, enn at klubbens A-lag befinner seg i 1.divisjon.

Avslutningsvis synes jeg det er trist og en smule provoserende å lese at en tidligere MK— kaptein offentlig oppfordrer ungdommer til å forlate klubben. Min oppfordring til Tjaum blir derfor å ta turen ut i parken neste gang han er i Mandal og ta en titt på det arbeidet som blir lagt for å utvikle hver enkelt spiller kledd i grønn drakt.

Jeg applauderer den nye handlingsplanen og ønsker MK all mulig lykke til i året som kommer, det være seg A-lagsfotball, spillerutvikling, breddefotball, fotballskole, Lindesnes Cup og alt det andre som foregår ute på Norges fineste lekeplass.

Grønn Power!