Trenger virkelig Mandal å ha en gate i byen oppkalt etter antisemitten Marta Steinsvik?

Åpent brev til ordføreren og medlemmene av kommunestyret

Jeg ser ordføreren har tillit til at navnekomiteens beslutning om å kalle en av Mandals gater for Marta Steinviks gate, er gjort med godt skjønn. Ordføreren går dermed god for beslutningen.

Samtidig ønsker ordføreren at Mandal ikke skal assosieres med antisemittisme. Men ser ikke ordføreren at navnekomiteen nettopp ønsker å hedre en antisemitt, selv om det ikke er som antisemitt hun hedres.

Hvordan skal ordføreren da unngå at beslutningen nettopp inviterer til den assosiasjonen han ikke vil vite noe av. Jeg fikk assosiasjonen direkte – selv om jeg tror på ordføreren personlige ønske: I Mandal er det i iveren etter å hedre en foregangskvinne, greit å skritte over at bysbarnet også var en fremtredende propaganderende antisemitt.

Jeg forstår at Marta Steinsvik har vært en viktig person i Mandal bys historie og sikkert utover det også, slik andre antisemitter også har vært andre steder i Norge der de har kjempet for det samme katastrofale syn i kombinasjon med ellers samfunnsnyttig arbeid.

Det gjør ikke beslutningen bedre.

Jeg leser at det ikke er kommet noen innvendinger fra byens egen befolkning. Det kan da umulig Mandals innbyggere ha sittende på seg. Spørsmålet er: Trenger virkelig Mandal å ha en gate i byen oppkalt etter antisemitten Marta Steinsvik?

Knud Jørgen Holck

Pensjonert rektor i Folkehøgskolen

Les hele saken med abonnement