«Gapet mellom fattig og rik har aldri vært større»

Frp vil sette et tak på trygdeytelsene. Dette vil øke barnefattigdommen, mener økonom.

I 2014 gikk den daværende Høyre/Frp-regjeringen inn for omstridte endringer i barnetillegget til uføre. Da ble det bestemt at summen av det man får utbetalt i uføretrygd og barnetillegg ikke skulle utgjøre mer enn 95 prosent av det man tjente før man ble uføretrygda.

Nå vil Frp gå enda lenger og foreslår at det settes et tak på hvor mye en person kan få i utbetalinger fra stat og kommune. Målet er å styrke arbeidslinja, ha mer effektiv bruk av offentlige midler og øke legitimiteten til velferdsstaten, framholder partiet. Det finnes ingen grenser for hvilke problemer partiet klarer å lage for vanlige og fattige familier mens noe tak for skattelette for de rikeste blant oss ikke er på trappene. Man kan lese at de rikeste av oss får 400.000 kroner i skattelette hvert år, det tilsvarer en vanlig gjennomsnittlig arbeiderlønn. Et Frp-utvalg under ledelse av Erlend Wiborg og arbeider med å meisle ut partiets velferdspolitikk og legger fram sin rapport 1. mars 2020. Men partiet er allerede nå klar med et prinsipp om et samlet tak på ytelser. Men et tak på ytelser til de rikeste av oss, blir aldri aktiv politikk.

Erlend Wiborg i Frp sier det viktigste er at folk kommer seg i arbeid og får seg en utdanning. Når man er ufør er arbeid og utdanning komplisert for ikke si umulig. Et slikt vedtak vil kun ramme de svakeste av oss, konstruert av partiet for «folk flest». Barnefattigdommen vil helt klart øke ved et slikt vedtak. Men de rikeste av oss har ingenting å frykte, de beholder sine 400.000 kroner. Gapet mellom fattig og rik har aldri vært større, husk på det i september.

Jan Henrik Jensen

Les hele saken med abonnement