Så gikk det som man kan forvente med politikere som har nok med å høre på seg selv.

Denne gangen har dere gjort en generaltabbe:

DERE HAR OVERHØRT UNGDOMMEN!

Barne- og ungdomsrådet ville ikke ha alkohol i Buens foajé.

Deres argumenter var saklige og gjennomtenkte.

De ville beskytte sin egen generasjon.

Dere politikere har et stort ansvar overfor ungdommen.

Dere skal lære dem hvordan et samfunn skal styres, hvordan et demokrati fungerer, hvilke moralske regler som gjelder og hvordan man skal samhandle til tross for ulike syn på sak.

De unge skal en gang overta etter dere.

Hva har dere lært dem?

Ved å neglisjere BUs ønsker har dere igjen vist at det er MAKTA som bestemmer.

I en valgkamp kan man love gull og grønne skoger uten å ha økonomisk dekning.

Et kommunestyre kan overhøre folkeviljen.

Vi så det i Sodevikasaken hvor folkeviljens parti, Venstre kan parkeres ved at kompromisser ble inngått helt på tvers av velgernes ønsker.

Jeg er stolt av vårt Barne- og Ungdomsråd.

Dere viste mot, intelligens og meget god evne til å uttrykke dere.

Ikke mist motet!

Med de resurser dere har, vil dere bli i stand til å styre et samfunn langt bedre enn det som gjøres i dag.

La oss håpe vi får beholde dere her i vår kommune.

Vi trenger dere.

Med all honnør,

Thor Ivar Hansen