Det er tydelig at detaljreguleringen av Sodevika har vært utfordrende for mange folkevalgte. Det har vært, og er en stor og vanskelig sak, som har mange sider. En kan ikke bestride hva mennesker opplever. Når folkevalgte står fram i avisen Lindesnes og forteller om sine vanskelige opplevelser, må det tas på alvor. Våre tillitsvalgte skal på vegne av oss alle gjøre kloke og bærekraftige beslutninger. De er valgt av oss. Vi har tillit til at de vil foreta de valg som er til beste for oss.

Den danske filosofen Knud Løgstrup, sier det slik i Den etiske fordring (1956): «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelt, om den andres liv lykkes eller ej».

Sagt på en annen måte, i ytterste konsekvens, så tar de folkevalgte beslutninger om vi skal lykkes eller ei i våre liv. Det er et rimelig stort ansvar. Det krever mot og styrke. Så er det slik i forbindelse med detaljreguleringen av Sodevika at flertallet av de folkevalgte har tatt beslutninger som får svært negative konsekvenser for mange tusen mennesker. Naturen i et sårbart kystmiljø ødelegges. Det er uopprettelig.

Foto: Odd Arne Nomedal / Fotofabrikken

At flere folkevalgte har hatt våkenetter bestrides ikke. Men det er forbigående. De som berøres av konsekvensene av detaljreguleringen har alt hatt mange våkenetter. Mange har levd i usikkerhet siden 2012, om hva som vil skje i området og med eiendommene. Flere våkenetter vil det bli. Folk i Skjernøysund, Dyrstad, Valvik, Berge, Frivoll, Kige, Omland og Nordfjorden, i tillegg til nærområdet, vil ha mange våkenetter i årene som kommer. Antakelig i 15 år eller mer. Støy, støv og betydelig økt trafikk til sjøs og til lands. Uten at det er dokumentert aktivitet eller arbeidsplasser når området er sprengt ned.

Sju av ti innbyggere i vår kommune mener at Sodevika burde forbli et LNF-område. Har flertallet av de folkevalgte, med vedtaket om nedsprengningen 15. juni 2023, ristet innbyggerne ut av sin hånd?

Herbjørn Pedersen,

Skjernøy