Entusiaster for lokal styring og en bedre distriktspolitikk

Foran fra v.: Frode Østerhus, Jon Harald Rømteland, Kari Anne E. Friestad Bak fra v.: Sven Arne Halvorsen, Thor Gilbertson, Arne Vigeland, Jarl Abrahamsen, Lance Tørressen, Terje Nygaard Foto: Privat