Vindmøllehavn og skjærgården

foto
Rød ring på alternativ plassering av vindmøllehavn.