Vi nærmer oss tiden for folkeavstemming om retningsvalget for Lindesnes kommune. I denne forbindelse er det mange som etterspør utregninger og detaljer om hva fremtiden vil bringe ved de ulike konstellasjonene, og da spesielt mhp økonomi. Jeg er ikke der. Intensjonsavtalene er mer eller mindre likelydende, og er strengt tatt ikke mye verd utover de nærmeste få år. Når hverdagens realiteter ankommer etter hvetebrødsdagene er det nok få av politikerne (vi snakker om tiden etter 2020) som vil føle seg bundet av lovnader fra 2016. De ulike konstellasjonene har ulike økonomiske kvaliteter og svakheter, men hvordan vil dette se ut i 2020? Det vet ingen. Og det er en umulig oppgave å regne ut noe om dette.

Vi bør, etter min mening, velge den konstellasjonen som er best «satt opp» for suksess. Dette med tanke på befolkningsgrunnlag, kommunikasjonslinjer, felles historie osv. At en kommune i dag har eiendomsskatt på hus og hytter, eller ikke har det, kan ikke være avgjørende. Og når vi slås sammen i 2020 kan (bør) eiendomsskatten være historie. Velger vi alternativet med Marnardal og Mandal vil vi ha 22.600 innbyggere, og det er 35 % mer enn ved alternativet mot vest. Vi har også i dag et langt større felles bo og arbeidsmarked med nettopp Marnardal og Mandal. Det er også denne vei, østover – på grunn av det over – at vi i dag har mye interkommunalt samarbeid.

Og la meg understreke; på samme måte som nå kan vi i fortsettelsen fortsette å leve vårt daglige liv helt totalt uanfektet av kommunegrenser. Vi kan kjøre til den butikken vi ønsker i øst eller vest. Vi kan gå på den lokale skolen (også videregående). Og vi kan låne bøker på det vanlige biblioteket, og få omsorg på det samme lokale omsorgssenteret. Helt totalt uavhengig av om vi velger øst eller vest. Dette valget går utelukkende på driften av de kommunale tjenestene og hvordan de kan utføres mest mulig rasjonelt og med høyest mulig kvalitet. Forskjellen vil kun merkes ved at kommunale tjenester bør bli bedre med det beste alternativet. For meg ligger dette alternativet mot øst.

Delta i debatten – kom på folkemøtene — og ikke minst; STEM!

Stanley Tørressen