7. oktober angrep Hamas Israel med en råskap som verden ikke har sett siden 2. verdenskrig. Hamas og deres likesinnede vet godt at å beseire Israel på slagmarken er nytteløst etter å ha forsøkt fem ganger tidligere med store armeer og alltid på en uforklarlig og bemerkelsesverdig måte tapt for Israel. Derfor ser det ut til at Hamas nå endrer strategien om å utslette staten Israel ved å bruke media for å plassere Israel som en okkupasjonsmakt og terroriststat. Sannheten er derimot at Israel følger alle lover og regler for å bekjempe terroristene i Gaza.

Israel fikk hele landet tegnet og godkjent av Folkeforbundet i 1922. Jordan ble gitt til araberne i 1946. Israel ble egen stat i 1948 og umiddelbart angrep da fem arabiske stater. Jordan okkuperte i strid med folkeretten Judea og Samaria, og Egypt gjorde det samme med Gaza. Israel frigjorde disse områdene i forsvarskrig i 1967. Da blir spørsmålet: Hvem er okkupanten i disse områdene?

Israel har i årevis vært utsatt av tusenvis av raketter som har flommet inn i Israel hvert år. Dette sammen med 240 gisler som er fanget, blir umulig for Israel å godta. Hamas plasserer utskytningsrampene for raketter på sykehus, skoler og barnehager. Dette gjør at det blir store tapstall når Israel må ta ut disse utskytningsrampene og bekjempe Hamas.

Hva kan vi forvente å se i framtiden dersom hatet mot jødene blir tilsvarende i 1939 i Tyskland? Heldigvis har jødene i dag et eget land som de kan flykte til og derfor er det så viktig at vi som nasjon støtter opp om jødene og Israel.

Karl Thomas Klev