Helse- og omsorgstjenesteloven er en norsk lov om helse- og omsorgstjenester. Loven er en pliktlov som pålegger kommunene å tilby innbyggerne bestemte helse- og omsorgstjenester. Loven har som formål å gi sikre gode tjenester til kommunens innbyggere. I tillegg til å pålegge kommunene å tilby bestemte tjenester, stiller loven krav om blant annet tjenestenes forsvarlighet og kvalitet, undervisning av helsepersonell og plikt til å samarbeide med regionale helseforetak.

Her på Orelunden omsorgssenter opplever vi at det blir færre faste sykepleiere og helsefagarbeidere. De blir erstattet med vikarer som skaper noe uro blant mange beboere. Vikarene er både flinke og tålmodige, men ukjente.

Det ble brukt over ti millioner kroner i lønnsutgifter i vikariater i kommunen i fjor, penger som kunne vært brukt på 20 heltidsansatte pleiere.

To pleiere har vakt i 1. etasje og to pleiere i 2. etasje på dagvakt og kveldsvakt. Det var slik. Nå er det bare tre pleiere på kveldsvakta og pleierne sliter. I tillegg er nattevaktordningen avskaffet, og beboerne er helt alene fra klokken 23 til tidlig morgen.

Heldøgnspasientene skal ha tilsyn hele døgnet. Skjer det et uhell må pasienten trykke på alarmen, det ser den mobile nattevakttjenesten og de må da rykke ut. Er de da i Marnardal, bør det ikke være akutt. Helse og omsorgstjenesteloven pålegger kommunen å sikre tjenestenes forsvarlighet og kvalitet. Skjer dette for å spare penger, er det sannsynligvis ulovlig. Og det er svært alvorlig for de som stoler på at de får den hjelpen de trenger. I valgkampen prioriterte alle partiene de eldres helse, dere bør holde ord.

Jan Henrik Jensen,

Orelunden omsorgssenter