Debattinnlegg

Regjeringsplattformen er ambisiøs når det gjelder jordbruk, med mål om 50 prosent selvforsyning og tetting av inntektsgapet mellom bønder og andre grupper. Dette støtter vi helhjertet opp om. Med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering, har vi som ordførere i Agder, store forventninger til hva vår egen regjering leverer i årets jordbruksoppgjør.

Jordbruk er en viktig næring i fylket, både med tanke på verdiskaping, sysselsetting, bosetting, beredskap og aktivitet. Jordbruket og beitedyr spiller også en helt avgjørende rolle for å holde kulturlandskapet åpent og bygdene velstelte og attraktive, til glede for både fastboende og turister. I enkelte bygder i vår region er det nå bare noen få, eller kanskje bare en bonde igjen som driver aktivt. Det er sårbart. Om den siste bonden i bygda legger ned vil jord gå ut av drift og kulturlandskapet gro igjen. Uten bedre lønnsomhet i jordbruket og fornyet framtidstro frykter vi at mange vil avvikle drifta. Det kan vi ikke sitte stille å se på.

Jordbruket har gjennomgått store endringer etter krigen, og knapt noen næring kan vise til en lignende produktivitetsutvikling. Jordbruket skal utvikle seg også i framtida med ny teknologi og bedre agronomi, men vi nærmer oss et kritisk lavt talt på bønder for å kunne nytte og holde i hevd både dyrka jord og ikke minst beiteressursene som vi i Agder utnytter kun 49 prosent av. En så lav utnytting av beite er matsvinn, og vi må også nytte mer beite om vi skal nå målet om 50 prosent selvforsyning.

Maten er viktig for totalberedskapen i Norge. Selvforsyningsgraden i Norge er på 39 prosent. Matsikkerhet og beredskap bør være likestilte faktorer. Vi oppmoder regjeringen til å strekke seg langt for å komme jordbrukets økonomiske krav i møte. Vi forventer videre at regjeringen kommer med en tidfestet opptrappingsplan for jordbruket så snart som mulig, slik det er lovet i Hurdalsplattformen.

Vi vil takke alle bønder som står på året rundt for å forsyne nasjonen med mat, og ønske lykke til med både våronn, lamming og jordbruksforhandlingene!

Sigbjørn Åge Fossdal (Ap), ordfører i Bygland kommune Jan Dagfinn Dalen (Ap), ordfører i Bykle kommune Gyro Heia (Sp), ordfører i Birkenes kommune Arnt Abrahamsen (Ap), ordfører i Farsund kommune Margrete Handeland (Sp), ordfører i Hægebostad kommune Johnny Liland (Ap), ordfører i Sirdal kommune Bjørn Gunnar Baas (Sp), ordfører i Åmli kommune Inger Lise Lund Stulien (Ap), ordfører i Åseral kommune

Om den siste bonden i bygda legger ned vil jord gå ut av drift og kulturlandskapet gro igjen.