Jeg synes det er misvisende at ordfører henviser til lov om flagging og konkluderer med at flagging på FNs internasjonale solidaritetsdag med det palestinske folk ikke er tillat uten å nevne et svært aktuelt unntak.

Hentet fra lov om flagging §5, tredje setning:

«Forbudet i første punktum gjelder ikke i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse.»

Loven setter altså ikke en stopper for å flagge med andre flagg enn Norges flagg, det samiske flagget og kommune/fylkesflagg dersom det skjer i forbindelse med en markering. I ordlyden «allmenn interesse» finnes det tolkningsrom, men her er det snakk om å flagge med det palestinske flagget på FNs internasjonale solidaritetsdag med det palestinske folk. Er ikke Norge tilslutta FN? Har ikke en internasjonal FN-dag allmenn interesse?

For øvrig ønsker jeg å nevne at den 29. november i fjor ble det flagget med palestinsk flagg på Oslo rådhus, noe som skal gjenta seg i år. Kristiansand og Arendal kommune skal også flagge utenfor sine rådhus i år. Mener ordfører at disse kommunene bryter loven?

Britney Røyland, Gruppeleder Lindesnes SV

Les tidligere innlegg i debatten: