Nye Lindesnes: Tenk globalt og lytt til de unge

1. januar 2020 får Norge hele 43 nye kommuner. Med kommunesammenslåinger over hele landet står mange foran en stor utfordring i årene som kommer. Nye Lindesnes er én av dem. I prosesser med å skape et nytt «vi», vet vi fra erfaring og forskning at det kan være lurt å heve blikket og finne mål utenfor seg selv. Midt oppi alle viktige lokale saker vil vi derfor minne om å løfte blikket: Hvordan vil Norges sørligste kommune tenke globalt de kommende årene?

Et globalt perspektiv er avgjørende for å nå FNs 17 bærekraftsmål, og kommunen er intet unntak. Her kan våre folkevalgte også lære mye av lokale virksomheters internasjonale erfaringer og kompetanse. I tillegg til at mange frivillige organisasjoner jobber for en mer bærekraftig verden, har lokalt næringsliv og andre lokale aktører over hele landet vist hvordan de tenker globalt i sitt arbeid. Senest har vi i Strømmestiftelsen gått sammen med gjenvinningsanlegget Returkraft i Kristiansand om et nytt prosjekt med avfallshåndtering i Mali. Mulighetene er mange.

Et tydelig globalt fokus kan videre være med på å heve blikket i alle de nødvendige hverdagslige utfordringene de nye kommunene nå står foran, hvor arbeidstakere og kulturer fra forskjellige kommuner skal smelte sammen. Å jobbe for noe større utenfor seg selv kan være en viktig del av en slik sammensmeltingsprosess.

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal være en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen på kommunalt nivå, og vi er glade for å se at nye Lindesnes kommune har inkludert målene i sitt strategiske arbeid videre. En viktig start kan være å få det hele konkretisert i en egen strategi for internasjonalt samarbeid. Her vil vi oppfordre til å tenke utover EU, næringsutvikling og på å bygge en kjent og attraktiv region. Videre er det mange konkrete tiltak en kommune kan gjøre for å vise globalt ansvar, for eksempel gjennom å slutte seg til internasjonale opprop, nye klima- og miljøtiltak og opprette vennskapskommuner for gjensidig lærdom og kulturutveksling.

Med innbyggere fra mange ulike nasjoner i en stadig mer globalisert verden, tror vi det er mange blant kommunens om lag 23.000 innbyggere som blir med på å løfte blikket. Ikke minst kommunens unge befolkning, som skal bringe verden videre. Vi har alle sett hvordan barne- og ungdomsrådene i regionen viser et stort engasjement og mye kunnskap. De blir tatt på alvor som innbyggere, noe vi håper fortsetter. Også ved Hald Internasjonale senter sitter engasjerte unge fra hele verden og diskuterer små og store løsninger for en bedre fremtid. Bruk muligheten og lytt til disse stemmene!

Kristine Storesletten Sødal, generalsekretær i Strømmestiftelsen

Les hele saken med abonnement