foto
Haukedama gjør seg klar til å få tak i maten med sine kraftige klør. Foto: Leiv Arne Åkset

Hønsehauk - vinterens høydepunkt