Tvangssammenslåing – til innbyggernes beste?

foto