Mandal kirkes organist og korleder gjennom tretti år

foto