Det er på tide med fullt innsyn i saken.

På oppdrag fra Kristiansand Havn IKS leverte PwC en investeringsevneanalyse den 4. oktober 2023. Ironisk nok er kommunikasjonssjefen taus som en østers om denne analysen i sitt leserinnlegg i Lindesnes avis fredag 2. februar. Hvorfor? Fordi sannheten er begravet under en steinhaug av tvilsomme avtaler.

Forhandlingene om havneavtalen mellom Kristiansand og Lindesnes foregår bak lukkede dører. Det er kanskje ikke så rart når denne avtalen er en udetonert bombe i kommuneøkonomien i Lindesnes. Ingen vet hva som sies om død sjøbunn i Strømsvika eller den nye avtalen mellom Mandal Havn og TT, som i realiteten kan bli en steinblokade av hele Strømsvikakaien (øst) i mange år.

Analysen til PwC viser en negativ kontantstrøm i perioden 2023 til 2045 for alle kaianlegg i Kristiansand og Lindesnes. Vi snakker om minusbeløper i milliardklassen. Kristiansand Havn IKS har en låneramme på 0,9 milliarder, men det er åpenbart ikke nok. Det mangler et sted mellom 1,4 til 1,8 milliarder kroner. Og hvem må skaffe pengene til veie? Det er selvfølgelig eierne, og Lindesnes kommune må svare for 20 prosent av denne galskapen, altså mellom 280 og 360 millioner kroner fram til 2045.

Men det slutter ikke her. I investeringsevneanalysen ser vi at +/- 93 prosent av alle pengene som investeres i perioden fram til 2045 havner i fanget på Kristiansand kommune. Lindesnes kommune må stå for 20 prosent av investeringsbeløpet, men får bare +/- 7 prosent til egne kaianlegg. I praksis vil Lindesnes kommune sponse kaianlegg til Danmarksbåten og andre prosjekter i Kristiansand kommune.

Kommunikasjonssjefen snakker bare om positive ringvirkninger av havner, men det hun virkelig prøver på, er å få Lindesnes kommune på IKS-kroken!

Det er på tide med fullt innsyn i saken.

Knut Øritsland, Ståle Skuterud & Jan Terje Nielsen

La Sodevika Leve