Mandal og fargebruk

Vil Mandals identitet og tiltrekningskraft forsterkes med oransje sopper?

Byer og tettsteder over hele landet er i ferd med å bli likere og likere, og mister det som gjør de unike. Mandal ser, for en utenforstående som jeg er, delvis ut som en idyllisk sørlandsby, delvis forfallende og med en delvis helt stedløs ny bebyggelse som kunne stått hvor som helst og på grunn av det trekker byen inn i en slags identitetskrise. Hva vil Mandal være? En idyllisk Sørlandsby eller en lightversjon av Sørenga i Oslo? Eller Amsterdam? Eller en hvilken som helst tysk by?

Konsulentselskapet WSP foreslår at Mandal skal tiltrekke seg publikum i årene fremover ved å bruke farge. Som eier av Norges største fargestudio, hvor vi utarbeider fargeplaner for byer, tettsteder, gateløp, bygninger og produkter/andre elementer, kan jeg fra et teoretisk perspektiv bekrefte at dette er en strategi vi har sett fungerer i byer og land over hele verden, og selvfølgelig også i Norge.

Ikke langt unna har vi Eigersund, som gjennom prosjektet «Okka Farger» tilbakefører sentrum til sin originale fargepalett, hentet frem gjennom grundige undersøkelser og en god fargeveileder. Prosjektet har vært en suksess.

Men så må vi bevege oss tilbake til hvor vi er. Mandal. Den hvite byen. Som er i ferd med å ødelegges av ny bebyggelse. Ikke fordi den er ny, men fordi farge- og materialbruken er feil. Bebyggelsen referer i svært liten grad til det som er med på å definere Mandal som en idyllisk Sørlandsby, nettopp den klassiske trehusbebyggelsen som i hovedsak er hvit med de terracottafargede takene.

I stedet for å strø orange sopper rundt i byen, bør næringslivet, politikere og utbyggere samle seg om å skape en by som fortsatt er Mandal. Som ikke blir utvannet av grå tårn, grå leilighetsbygg og glass, stål og betong. Dette betyr ikke at byen ikke kan ha moderne arkitektur i en moderne stil, men den må forsterke stedsidentiteten og ikke forringe den.

Mandal fortjener stedsutvikling, ikke stedsavvikling. Den nye arkitekturen må spille på lag med byen, forsterke det som er Mandal og ikke vanne det ut. Gjennom å respektere fortiden, skape en vakker by og samtidig se fremover og by på alt det som gjør byen fargerik, vil Mandal være bedre rustet for konkurransen om besøkende og boende.

Dagny Thurmann-Moe
Eier KOI fargestudio og deltidsbeboer i Mandal

Les hele saken med abonnement