Det er nesten umulig ikke å engasjere seg i attentatet mot det franske satiremagasinet etter at de publiserte karikaturtegninger som er krenkende for muslimer.

Ytringsfrihet regnes som en viktig del av et rettssamfunn og grunnleggende for et demokrati.

Ytringsfriheten er ikke absolutt, den begrenses f.eks. av å oppfordre til kriminalitet, ærekrenkelse og bevisst villedning. Et viktig element av begrepet ytringsfrihet er at den ikke bare reguleres av formelle lover, men av også av uformelle lover/normer.

Det franske satiremagasinet har utfordret trykkefriheten ved å karikere noe som har virket provoserende og ærekrenkende på muslimer. Det har ført til utilgivelige og voldsomme reaksjoner fra terroristgrupper i den muslimske verden.

Denne saken har vært hovedsak i media siden attentatet ble kjent. I programposten «Debatten» på NRK 1 torsdag 8/1, ble saken diskutert av et panel på seks personer. Jeg fikk inntrykk av at fem av de mente at ytringsfriheten var overordnet alt annet, i hvert fall disse karikaturtegningene. Den sjette i panelet var redaktør for avisa «Vårt Land», han ga uttrykk for at man burde være forsiktig med å krenke noen når det gjelder religion og tro.

Alle redaksjoner bør ha respekt for tilhengere av alle religioner, og ikke tråkke på noe som noen ser på som hellig.

Antall innvandrere øker i hele Europa, de fleste har tilhørighet i andre religioner. Kanskje er de fleste muslimer. For å få et velfungerende, integrert samfunn, er det viktig at vi respekterer hverandre.

La meg til slutt understreke at drap på ingen måte kan tolereres eller unnskyldes. Det virker som terrorismen øker. Det er ingen tjent med og det fremmer ikke fred og samarbeid til beste for alle.