Det er med undring vi leser at havna har akutt behov for tilførsel av 40 millioner kroner. Det haster: senest 15. desember skal havnestyret overta kaianlegget, og må betale ut TT Anlegg med 40 millioner. Med utgangspunkt i dagens dato skjønner vi at det haster. Men for en presset kommunekasse kommer dette svært ubeleilig.

Nå har representanter for La Sodevika Leve en god utredning om saken i dagens avis, så jeg skal ikke gå inn på de momentene de tar for seg. Men med utgangspunkt i dagens dato, 24. oktober 2023, vil jeg peke på en reportasje i Lindesnes avis 24. oktober 2015. Den gang ville Mandal bystyre utvide styret i Mandal havn fra syv til ni representanter på grunn av økt satsingsfelt. Da ordfører Alf Erik Andersen la fram sin visjon for Mandal i Buen påpekte han havnestyrets betydning og understreket da at styremedlemmene ikke kunne bestå av «noen gamle lik vi har hentet ut av et skap». Ordføreren sa med andre ord at dagens havnestyre må profesjonaliseres og forsterkes av politikere med stor arbeidskapasitet. Andersen og de ledende politikerne rundt ham tar klare grep med fullt lovlige demokratiske virkemidler.

Vi har da angivelig hatt et svært kompetent havnestyre, som etter åtte år er i akutt behov for 40 millioner kroner, med en frist på halvannen måned. Man har i flere år visst om denne fordringen, og skulle hatt god tid til å sette av penger. Har vi et havnestyre «som seiler med lik i lasten», Alf Erik Andersen? Eller er det snakk om vikarierende motiver her?

Gustav Reiersen