Derfor ønsker vi tilførselsvei på Tredal

Foto: Nye Veier/Sweco