Steinar Bergstøl Andersen (Frp), leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet Agder fylkeskommune. Steinar Bergstøl Andersen (Frp), leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet Agder fylkeskommune. Foto: Jacob Buchard

Kroppspress og folkehelse