– Svarene synes jeg bærer preg av ansvarsfraskrivelse

Thor Kristian Adolfsen. Foto: Petter Emil Wikøren