– Svarene synes jeg bærer preg av ansvarsfraskrivelse