«Mange vegrer seg for sikkerhetstiltak. Noen har angret bittert»

Foto: Arkivfoto: Petter Emil Wikøren