Barne- og ungdomsrådet mener det er umusikalsk å tillate alkoholservering mens barn og unge skal delta på aktiviteter på Buen. Det er vi i Lindesnes SV enige i.

Buen kulturhus har søkt om dispensasjon til alkoholservering i foajeen i 1. og 2. etasje ved arrangementer fra klokka 18 alle dager. Unntaksvis de dager det er arrangementer i regi av kulturskolen eller arrangementer for barn og unge, men dette rammer fremdeles barn som skal på ulike aktiviteter.

Vi i Lindesnes SV stiller spørsmål til om dette følger barnekonvensjonen artikkel 3 som sier at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Vi lurer på om det er til barnets beste at de møter voksne som drikker alkohol inne på kulturhuset når de skal på kino, på biblioteket eller på pianoundervisning. Forskning viser at barn merker når en voksen har drukket kun ett glass vin. Og selv om man prøver å tilrettelegge for å unngå dette ved at de for eksempel kan benytte andre innganger, så tviler vi på at det er mulig å klare holde disse to gruppene atskilt. I tillegg sender det barn og unge i vår kommune noen signaler. Skal barn og unge i sitt kulturhus møte en vekter i døra som spør om deres alder eller sier de ikke er velkommen inn? Skal vi virkelig heller ikke lytte til Lindesnes barne- og ungdomsråd som på vegne av barn og unge i vår kommune sier nei?

Dette handler ikke om man er for eller imot kulturliv, næring eller alkoholservering. Dette handler om barns rett til en trygg fritidsarena og barnets beste. Ja, Buen er for alle. Og da må vi vise barn og unge at de er velkomne. Barn og unge skal ikke måtte vike for økonomiske hensyn eller voksnes interesser.

For Lindesnes SV

Britney Røyland, gruppeleder

Margareth Bjørtvedt, lokallagsleder