Den nye kommunen ser ut til å måtte kutte i tjenestetilbudet på alle viktige områder, samtidig som tidligere oppsparte reserver brukes opp.

Tiltak må gjøres, men før kan finne løsninger må en finne ut hvorfor det har blitt slik.

Enten så er ikke kommunesammenslåing mere effektivt i Lindesnes kommune sitt tilfelle, eller så har ikke kommunen god styring?

Hva mener de politiske partiene er årsak og aktuelle tiltak?

Før en er sikker på årsak og tiltak bør investeringer settes på vent!

John Sveinall