På samme måte som det finnes god og dårlig fersk mat, finnes det også god og dårlig kok-kjøl