Dumt at bussen ikke kjører gjennom Bryggegata

foto